Połączenie spółek

Połączenie spółek

Informujemy, że dnia 14 maja 2018 roku Zarząd spółki Dropla Food sp. z o.o. („Spółka”), po uzgodnieniu treści Planu Połączenia Spółki ze spółką Property Experts sp. z o.o., podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Połączenia Spółki ze spółką Dropla Food sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych – w trybie połączenia przez zawiązanie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zarząd Spółki działając na podstawie art. 500 §2 kodeksu spółek handlowych, w związku z zamiarem dokonania połączenia udostępnia poniżej Plan Połączenia wraz z załącznikami:

PLAN POŁĄCZENIA DROPLA FOOD
Data publikacji: 16.05.2018 r.